Tuesday, February 10, 2009

Love Juice

Bili na kayo! Love juice para sa mga bigo.
Mainam na gamot sa pusong nagdurugo.
Hindi ito katas ng pagmamahalan,
at hindi rin ito katas ng kamunduhan.

Para sa mga nilalang na pinaghaharian
ng lungkot, galit at kapighatian.
Para sa mga pusong wala ng pag-asa
bugbog at pasakit sa pusong pasa-pasa.

Sa love juice ika'y may kasiguruhan,
Tiyak na epektibo at maaasahan.
Bilang katunayan ay wala pang bumabalik,
upang mag-reklamo sa kanilang tinangkilik.

Maging sa hustisya din na inyong hanap,
Sa kamay ng taong nagbigay pahirap.
Laging tandaan, love juice produkto ng Baygon,
Sagot sa kahirapang dulot ng mapait na kahapon.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape


2 comments:

Noel Ablon said...

Isa itong kontribusyon ko para sa araw ng mga puso. Lalo sa mga taong sawi o bigo sa pag-ibig. Nawa ay wag niyong seryosohin ang tulang ito. Katuwaan lang po ito.

Habang naghihintay ng sasakyan kaninang umaga ay naalala ko ang araw ng mga puso at naisip kong gumawa ng tula pero wala akong maisip. Salamat sa lata ng Baygon na nakakalat doon at naka-isip ako ng tula. Yun nga lang di ito kasing tamis ng aking inaasahan hehe!.

Nawa ay maibigan niyo itong tulang ito.

CD said...

San ba mabibili yang love juice mo? 1 riyal ba? :-)

Ilyana..ng FW

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...