Saturday, February 21, 2009

Aming Kasiyahan

Di namin malilimutan ang aming kasiyahan,
nang una kang makita, mahawakan at mahagkan.
Sa iyong haplos, ngiti at pag-iyak,
puso nami’y lumulundag, laging nagagalak.

Di namin malilimutan ang aming kasiyahan,
nang iyong bigkasin ang aming ngalan.
Hirap ng buhay, pagod at kapighatian,
nawawala lahat kapag ika’y aming nasisilayan.

Di namin malilimutan ang aming kasiyahan,
sa una mong yapak at sa'yong pag-gapang.
Nawa sa iyong paglaki, lakad mo'y matuwid,
ligtas sa paghuhusga ng mga taong nakapaligid.

Kaya’t lagi naming pinasasalamatan,
ang Diyos nating makapangyarihan.
Kahit na kami’y di karapat-dapat,
Sa isang biyayang walang katapat.

Sa aming paglisan, huwag nawang kalimutan,
turo nami’y lagi mo nawang tatandaan,
huwag talikuran bagkus ito'y ipamuhay,
magamit sa'yong buhay bilang isang tulay.

Pag-ibig na aming inialay,
nawa iyong maging kaagapay,
Magbigay nawa ng lakas, sigla at katapangan,
at maging matagumpay sa iyong sapalaran.

Anak, huwag mo sanang kalilimutan,
ang aming kasiyahan, aming kagalakan.
Nang ika’y aming buhatin at bigyan ng ngalan,
Mahal ka namin anak, bunga ka ng aming pagmamahalan.Page copy protected against web site content infringement by Copyscape


0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...