Sunday, February 22, 2009

Ganti Sa'yong Bayo

Kahapon, masaya tayong magkasama,
bitbit ko'y pag-asang pang-habambuhay na.
Kanina, ika'y hinanap ngunit di ka matagpuan,
Mahal ko! sabihin sa akin kung ika'y nasaan.

Tumawag ako, ngunit di ka sumasagot,
ikaw ba'y ligtas, masaya o nababagot.
Hinanap ka sa kaibigan ngunit wala silang alam.
Bakit umalis ka nang di man lang nag-paalam.

Dumaan ang mga araw nang di ka nakikita,
nasaan ka mahal ko? ika'y magpakita.
Muli kang tinawagan, upang boses mo'y marinig,
nagulat nang may sumagot, babae ang tinig.

Anong kailangan nyo sa asawa ko?
puso ko'y kumirot at sa kinatatayua'y napako,
huminto ang oras at nagdilim ang paligid,
at sa pagpatak ng ulan, luha ko'y nangilid.

Pakisabi sa kanya, buntis ako at siya ang ama.
sumunod ay lagabag at sigaw mong "mama!".
Lumiwanag ang paligid at ang araw ay sumikat.
Araw ko'y tinapos ng ngiti at kibit-balikat.Page copy protected against web site content infringement by Copyscape


0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...